Zahtjevi i potrebe kupaca uvijek su naši izazovi!

Kemoplat E

Kemoplat E je ulje koje se otapanjem u vodi pretvara u bijelu emulziju. Takva emulzija se nanosi na oplatu,stvara stabilan hidrofobni sloj izmedu oplate i betona ili morta.
Kemoplat E

Sredstvo se otopi u vodi u odnosu 1:8 do 1:15 (ovisno o korisniku), te se time dobiva bijela emulzija. Emulzioni tip kemoplata je sredstvo koje se koristi za premazivanje oplata pri betoniranju jer omogucava lagano odvajanje oplate od betona te time postižemo lijep izgled betonske površine.

Jedna litra emulzije dovoljna je za premazivanje 10-20 m2 oplate.

Kemoplat E se isporucuje u tonskim kontejnerima ili PE bacvama sadržaja 120 litara, te 20 litrenim karnisterima.

Pošaljite upit