Zahtjevi i potrebe kupaca uvijek su naši izazovi!

Corotrans

COROTRANS je sredstvo koje zaustavlja koroziju i hrđu pretvara u postojanu crno-crvenu površinu hematita (Fe2O3) i magnetita (Fe3O4) koji uz pomoć kemijske reakcije tvore jaku vezu s prvotnom kovinom.
Corotrans

COROTRANS je proizveden na bazi vode što je veoma važno za proces. Voda je putujući agens za kemikalije da mogu prodrijeti u poroznu hrđu (za razliku od otopina ili premaza koji djeluju samo na površini hrđe).

KAKO PRIMJENITI COROTRANS:

COROTRANS se jednostavno nanese na mokre ili suhe površine, četkom, valjkom, umakanjem ili prskanjem i u kemijskoj reakciji sa hrđom stvara stabilnu površinu crno-crvene boje željeznog hematita ili magnetita. Ovisno o uvjetima okoline, vrijeme reakcije tj. zaustavljanje procesa korozije i pretvaranje hrđe bit će u roku max. 24 sata. Provedbom tog procesa onemogućeno je obnavljanje procesa korozije i stvaranje novih naslaga hrđe.

Materijali koji se tretiraju trebaju biti čisti od ulja, masti, soli, eventualnih kemikalija kojima je površina tretirana, detrgenata da bi se vodenoj otopini COROTRANS-a omogućio slobodan prodor kroz korodiranu površinu radi efikasnijeg djelovanja.

Također, prije upotrebe sredstva, žičanom četkom otkloniti lako otklonivu ljuskastu hrđu.

Tako pripremljene korodirane dijelove tretirati otopinom COROTRANS-a pripremljenom mješanjem 60-70% COROTRANS-a i 30-40% čiste vode.

Nakon 2-3 sata površine tretirati koncentriranom otopinom COROTRANS-a, a da učinak bude potpun 1 sat nakon nanošenja koncentrata tretirane površine navlažiti vodom što pomaže prodiranju i pretvaranju hrđe.

Proces pretvaranja potpuno je završen u roku max. 24 sata kada čitava površina dobije crno-crvenu boju.

Kovine obrađene COROTRANS-om mogu ostati crno-crvene ili se mogu premazati konvencionalnim zaštitama i bojama za kovine po izboru. Prije nanošenja premaza na tretiranu površinu poželjno ju je očistiti od eventualnih ostataka COROTRANS-a pranjem vodom ili otprašivanje četkom.

Upotreba COROTRANS-a se preporučuje pri temperaturi od 10 do 60°C, a jedna litra pokriva od 10 do 15 m3 površine.

COROTRANS neće oštetiti staklo, gumu ni plastiku i otklonit će boju samo na mjestima gdje postoji korozija ispod nje.

ZAŠTITA RADNOG OSOBLJA:

Kod korištenja COROTRANSA-a nema štetnog isparavanja pa su kod dugotrajnog rada dovoljne samo zaštitne rukavice i kod prskanja zaštitne naočale.

SKLADIŠTENJE:

COROTRANS čuvati u dobro zatvorenoj PE ambalaži na otvorenom ili zatvorenom prostoru do 5°C. Ne svrstava se u opasne proizvode za skladištenje i transport, uključujući i transport zrakoplovom.

Pošaljite upit