Zahtjevi i potrebe kupaca uvijek su naši izazovi!

Antipjenić K23

Antipenić K-23 je sredstvo koji na osnovi mijenjanja površinske napetosti otpjenjuje medij u kojem se nalazi. Biorazgradiv je i topiv u vodi.
Antipjenić K23

Po kemijskom sastavu je vodena otopina polisiloksana i neionogenih tenzida. Ne sadrži nikakve animalne sastojke ili alkohol.

Fizikalno kemijske karakteristike:

Izgled otopina

Ionski karakter neionogen

pH vrijednost 10 %-tne otopine oko 7-10

Topljivost miješa se sa vodom u svakom omjeru

Postojanost:

- u tvrdoj vodi dobra

- prema kiselinama dobra

- prema alkalijama dobra

Namjena:

Antipjenić K - 23 se upotrebljava u tehnološkim operacijama otpadnih voda gdje pjena stvara poteškoće. Djeluje trenutačno sa dugotrajnim učinkom.

Antipjenić K - 23 . Točne količine za primjenu nije moguće odrediti, jer to ovisi o količini pjene, turbulenciji i preparatima koji izazivaju pjenjenje. Općenito se uzima:

0,1 - 0,5 g/l

Postojanost i skladištenje:

Antipjenić K - 23 treba skladištiti u zatvorenom prostoru iznad 0o C.

Pakiranje:

Antipjenić K - 23 se isporučuje u polietilenskim bačvama sadržaja 50 i 100 kg.

Pošaljite upit